Mesin Uang Otomatis

Statistik Kunjungan

SMPN 6 CIREBON

Assalaamu 'alaikum Wr.Wb Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanallahu ta'ala, website baru SMPN 6 KOTA CIREBON kami restrukturisasi dan sana-sininya kami sempurnakan dari situs lama. Hal ini tentunya didorong oleh maju dan pesatnya ITC, yang mengharuskan SMPN 6 KOTA CIREBON yang notebene-nya Smp Negeri 6 di Kota Cirebon yang menuju berbasis ITC. Kritik dan saran tentunya kami harapkan kepada semua fihak demi kesempurnaan website ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas kita yang amat mulia ini.

ADMIN BLOG SMPN 6 CIREBON | http://smpn6crbn.blogspot.com